Sekcija likovnega oblikovanja lesa in gline pri Kulturnem društvu Studenci – Maribor je bila ustanovljena leta 2003, na pobudo takratnega predsednika društva Iva Goisnikerja. Aktivnost članov se kaže v izdelavi treh skupinskih skulptur večjega formata, 26-tih skupinskih razstavah in večjem številu individualnih razstav. Sekcija je sodelovala z OŠ Janka Padežnika, Prometno šolo Maribor, Lesarsko šolo Maribor, že osmo leto v okviru programa Otroških kiparskih delavnic z OŠ Malečnik in tudi z Zvezo Slovencev na Madžarskem pri Slovenskemu domu Monošter.

Program dela sekcije je usmerjen predvsem v realizem. Na razstavah so bili prikazani leseni reliefi, kipi in portreti iz gline. Sekcija šteje sedem članov: Marjeta Fatur, Radovan Gros, Slavko Jalušič, Ivan Komel, Franc Leskovar, Oto Reš in Rudi Zobec. Za bogato znanje in pridobljene spretnosti gre vsa zahvala dolgoletnemu mentorju sekcije pokojnemu Ivu Goisnikerju. Člani sekcije smo ponovno bolj aktivni z našo novo mentorico, akademsko kiparko Vlasto Zorko, ki nam je pripravljena pomagati z nasveti pri nadaljnjem delu likovnega ustvarjanja v lesu in glini.