Člani likovne skupine Zarja smo se začeli izobraževati v risanju in slikanju na Univerzi za tretje življenjsko obdobje na Andragoškem zavodu v Mariboru pod vodstvom mentorice prof. likovne umetnosti Ane Krajnc. Po več letih dela smo začutili, da bi ustvarjalno in sproščeno izražanje svojih misli nadaljevali in nadgradili v društveni delavnici. Marca 2008 smo se vključili v KD Studenci – Maribor, kjer se srečujemo do tri ure tedensko. Uporabljamo različne risarske, slikarske in grafične tehnike. Ustvarjamo po zastavljenem programu, predvsem po izbranih temah in strokovnih ter družbenih kriterijih.

 Od leta 2015 je mentorica mag. Natalija Šeruga Golob akad. slikarka.

Seznanjamo se z mojstrovinami priznanih umetnikov, katerih delo je pomenilo pomembne prelomnice v zgodovini umetnosti. Obiskujemo razstave po Sloveniji in pomembne v Avstriji, Italiji in Zagrebu.

Leta 2011 smo organizirali 1. likovno delavnico v Kozjanskem parku. Kot gosti sodelujemo tudi v kolonijah drugih društev. Pripravili smo:

  • dve samostojni razstavi : RISBA in MRTVA PTICA
  • skupinske razstave: ob 85. obletnici društva – KLIMATSKE RAZMERE – VPLIV NA OKOLJE, ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE, MOJ KRAJ STUDENCI, CVETJE
  • leta 2012 skupna razstava društva v Ločah pri Poljčanah RES LEPO JE NA DEŽELI in
  • skupinske razstave z drugimi društvi: Anina paleta, Umetniki za Dom pod gorco, Preteklost danes – Meranovo 2013.

Člani/ce Zarje: Jože Gorjan, Nada Jemenšek, Anka Kante, Rodna Komovec , Cenka Lah, Nada Namestnik, Rozika Ogorevc, Marta Perše, Divna Plajnšek, Vera Režonja in  Draga Reichenberg.