Sekcija likovnega oblikovanja lesa in gline pri Kulturnem društvu Program dela sekcije je usmerjen predvsem v realizem. Na razstavah so bili prikazani leseni reliefi, kipi in portreti iz gline. Sekcija šteje sedem članov: Marjeta Fatur, Radovan Gros, Slavko Jalušič, Ivan Komel, Franc Leskovar, Jože Marinšek in  Oto Reš. Za bogato znanje in pridobljene spretnosti gre vsa zahvala dolgoletnemu mentorju sekcije pokojnemu Ivu Goisnikerju. Člani sekcije smo ponovno bolj aktivni z našo novo mentorico, akademsko kiparko Vlasto Zorko, ki nam je pripravljena pomagati z nasveti pri nadaljnjem delu likovnega ustvarjanja v lesu in glini.