Na sledeči povezavi lahko preberete in natisnete zloženko KD Studenci-Maribor, ki je nastala ob 90. obletnici: ZLOŽENKA.