Od leta 2005 jo vodi likovna pedagoginja Jelisava Jelka Leskovar. Slikamo s tušem, pasteli, z akvarelnimi barvami, akrilom in oljem. Pripravili smo številne skupinske in individualne razstave, udeležujemo se likovnih kolonij doma in v tujini. Organizirali smo pet mednarodnih likovnih kolonij in razstav Ustvarjajmo skupaj – v Avstriji, v Šentanelu in Trnovski Vasi s finančno pomočjo JSKD RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti in številnih donatorjev. Naša vizija je stalno izpopolnjevanje, dvig kvalitete in doživljanje pozitivnega občutka, prijetno druženje in sodelovanje z drugimi društvi.

Člani skupine LISE: Zlatka Albreht, Vinko Gregurec, Vincenc Holc, Nevenka Kaučič, Vojka Kanič, Maja Kovačič, Majda Krajnc, Jelisava Jelka Leskovar, Maria Lipp-Haring , Ana-Marija Pušnik, Ivan Šalamon, Marjana Šket, Bernarda Štafuko, Slavica Zalokar in  Olga Zorenč.