Člani likovne skupine Lana smo se pod vodstvom mentorice, prof. likovne umetnosti Ane Krajnc, vključili v KD Studenci – Maribor leta 2009. Srečujemo se tedensko. Likovno ustvarjamo do tri ure. Ustvarjamo v različnih tehnikah. Ogledali smo si že vrsto razstav po Sloveniji in pomembne likovne razstave v Avstriji. Ustvarjamo po zastavljenem programu. Kot gosti sodelujemo tudi v kolonijah drugih društev.

 Od leta 2015 je mentorica mag. Natalija Šeruga Golob akad. slikarka.

Likovna skupina Lana je pripravila:

Skupinske razstave: KLIMATSKE RAZMERE – VPLIV NA OKOLJE, ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE, MOJ KRAJ STUDENCI, CVETJE

Leta 2012 je sodelovala na skupni razstavi društva v Ločah pri Poljčanah RES LEPO JE NA DEŽELI.

Skupinske razstave z drugimi društvi: Umetniki za Dom pod gorco.

Članice skupine LANA: Tijana Car,  Milena Cakrevski, Marta Drozg, Boža Korbar, Veronika Korošec, Milena Mavsar,Valentina Plemenitaš, Majda Tomažič in  Anica Vrezner.